Gripi meister

Gripi meister on gripi (kinnitustehnika) osakonna juht, kellele alluvad gripi koordinaator ja gripi assistent. Gripi meister juhindub operaator-lavastaja käskudest kaamera ülespaneku seadmisel ning haldab kaamera kinnitamist ja liikumist tagavaid tehnilisi abivahendeid, vastutades nende valiku, töövalmiduse ja transpordi eest. Nad juhivad ja palkavad gripi meeskonda, hangivad ja rendivad tehnika ning mõtlevad pidevalt välja turvalisi ja innovatiivseid lahendusi ebatavalistes ja pidevalt muutuvates oludes soovitud tulemuse saavutamiseks.


Pädevused:

• Varasem praktiline kogemus ja vilumus gripitehnika kasutamisel.
• Valmisolek töötada kõrgustes ja kitsastes ruumides. Vajalik tunnistus, mis kinnitab alpinismikoolituse läbimist – töö kuni 3 m kõrgusel, soovitatavalt tööstusliku alpinismi koolituse tunnistus.
• Tõstukijuhi oskusi kinnitav tunnistus – tõstuki juhtimine.
• Kõrgtasemel elektroonika–, mehaanika– ja puusepatöö oskused – tehnika juhtimine, tõstmine ja reguleerimine.
• Teadmised filmitegemise protsessist ja teadlikkus valdkonna spetsiifikast – kõrgtase ettevalmistus-, tootmis- ja järeltöötlusetappidest.
• Teadmised filmiosakondade töö spetsiifikast – põhjalikud teadmised gripi- ja kaameraosakonna tööst.
• Ohutus võtteplatsil – gripi osakonna varustuse turvalise kasutamise tagamine.
• Töötamine võttepäeva plaani ja teiste filmi tootmise dokumentidega.
• Võttekohtade otsimine.
• Eelarve koostamine ja planeerimine – tootmisaegade, tehnikakulude ja gripi osakonna töötasumääradega kursisolek.
• Seadusandlus ja lepingute sõlmimine – põhjalikud teadmised asjakohastest õigusaktidest, oskus töötada lepingute ja dokumentidega.
• Kultuuriline kompetentsus – hea arusaam nii võttekultuurist kui ka filmitootmise asukohamaa kultuurist.

Veel erialast
Kutsekirjeldused