Digitālā attēla tehniķis / Datu operators

Digitālā attēla tehniķa (DIT) darbs ir filmēšanas datu pārvaldība. DIT ir jāpārliecinās, ka sākotnējie kameras dati un metadati tiek droši pārkopēti vismaz divas reizes dienā, nodrošinot datu integritāti ar kontrolsummas pārbaudi. DIT arī izveido kopiju uz pārsūtīšanas datu nesēja, ko pēc tam kopā ar satura ziņojumiem nosūta pēcapstrādei. DIT cieši sadarbojas ar operatoru inscenētāju, lai nodrošinātu digitālo attēlu manipulācijas, kas veicina operatora inscenētāja redzējumu. Šīs attēlu manipulācijas attiecas arī uz kameras iestatījumiem, izšķirtspēju, kadru malu attiecību, failu formātiem, krāsu profiliem, kadru filmēšanas ātrumu un citiem uzstādijumiem. 

DIT ir jāizveido prasmīga un efektīva digitālo datu darbplūsma starp ražošanas un pēcapstrādes komandām. Viens no svarīgākajiem DIT pienākumiem ir datu apstrāde un datu aizsardzība. Kad datu atmiņas karte ir aizpildīta, kameras palīgi nodod atmiņas kartes DIT. Viens no galvenajiem DIT pienākumiem ir materiāla pārsūtīšana uz dažādiem datu nesējiem tieši no avota datu nesēja. Dati jāglabā vismaz trīs atsevišķās vietās (diskdziņos). Kad dati ir droši saglabāti, DIT pārbauda videomateriālu un datu informāciju, lai nodrošinātu, ka visas kopijas ir identiskas un netiek apdraudētas. Pēc katras filmēšanas dienas DIT ģenerē stopkadrus no uzfilmētā materiāla ar nepieciešamo krāsu profilu un digitālo formātu  un nogādā operatoram inscenētājam un citiem komandas locekļiem, izmantojot pieejamu skatīšanās platformu.

Samazinātu pienākumu gadījumos DIT var saukt par datu operatoru. Filmēšanā ar digitālajām kamerām, datu operatori izņem kartes ar neapstrādātiem failiem no kamerām un skaņas ierakstītājiem. Viņi pārsūta un dublē datus uz atmiņas diskdziņiem. Viņi pārbauda datus, marķē un reģistrē tos, nodrošinot, ka dati netiek zaudēti vai bojāti. Datu operators ir arī atbildīgs par datu nosūtīšanu uz pēcapstrādes studiju, kas nodarbojas ar konkrēto filmas projektu. Datu operators saglabā žurnālu, kurā norādīts, kurš kādu kadru ir saņēmis un kādas datu kopijas pastāv.


Profesionālās kompetences:

  • Padziļinātas zināšanas par kameru aprīkojumu un kameru iestatījumiem. 
  • Padziļinātas zināšanas par datoru aparatūru. 
  • Padziļinātas zināšanas par filmu piegādes programmatūru.
  • Izpratne par lielu datu pārsūtīšanu — failu pārsūtīšanas protokolu (FTP) un citām metodēm lielu failu pārsūtīšanai, tīkla savienojamības rīkiem un pieejamību.
  • Spēja veikt nelielus monitoru, kabeļu, ierakstīšanas ierīču un cita saistītā aprīkojuma remonta darbus.
  • Zināšanas un spējas veikt monitoru kalibrēšanu, RGB, baltās un melnās krāsas līdzsvaru, monitoru noēnošanu utt.
  • Izpratne par to, kā lasīt videosignālu monitoru un vektorskopu.
  • Pamatzināšanas par audio ierakstīšanu un apstrādi.
  • Drošība laukumā – spēja garantēt drošu kameru departamenta aprīkojuma darbību.
  • Izpratne par dažādām kultūrtelpām, darba stiliem dažādās valstīs,- laba izpratne gan par filmēšanas laukuma ētiku, darba kultūru, pienākumu sadali dažādās valstīs.

 

Vairāk par profesiju