Specefektu koordinatora asistents


Specefektu departaments filmas uzņemšanas laikā filmēšanas laukumā rada visus praktiskos efektus un ilūzijas: sprādzienus, avārijas, cauruļu plīsumus un imitē laikapstākļus, nokrišņus, dabas parādības (migla, lietus, sniegs utt.). Darbs šajā departamentā prasa plašas zināšanas un praktisko pieredzi drošības jautājumos (cilvēku un konstrukciju jomā), kā arī izpratni par nepieciešamo rezultātu, tehniskās, inženierijas zināšanas, un savdabīgu fokusētu radošumu. 

Specefektu koordinatora asistenta darbs sākas filmēšanas sagatavošanas posmā un turpinās arī filmēšanas laikā, kur specefektu koordinatora asistents var veikt arī laukuma tehniskā asistenta pienākumus. Viņš ir specefektu koordinatora „labā roka” un šī cilvēka pienākumos parasti ietilpst: spēja izveidot / saprast, lasīt tehnisko rasējumus, saprast tehnikas izvietojuma plānus, palīdzība, līdzdalība specifisku aprīkojumu, mehānisku, iekārtu izveidē, nepieciešamo materiālu iegāde, īre, tehnikas, aprīkojuma un materiālu loģistika, darba plāna izveide un departamenta komandas nolīgšana.  

Tā kā šis amats dala tehnisko atbildību ar specefektu uzraugu, specefektu koordinatora asistentam ir jābūt pieredzei darbā filmēšanas laukumos, speciālo iekārtu inženierijā un būvniecībā, komandas darba plūsmas koordinēšanā un drošības nosacījumu ievērošanā. 

Šajā amatā bieži vien ir nepieciešama iepriekšēja pieredze un kvalifikācija pirotehnikā, inženierzinātnēs, ķīmijā vai citās saistītās jomās.

Profesionālās kompetences:

  • Spēja analizēt scenārijus un specefektu koordinatora veikto scenārija mainīgo izrakstu,  koncentrējoties uz fiziskiem specefektiem.
  • Spēja saprast un palīdzēt radošas koncepcijas pārvērst realitātē ar drošas, tehniski uzticamas tehnikas un risinājumu palīdzību.
  • Uz izgudrojumiem un jaunu risinājumu izveidi vērsts domāšanas veids, kas balstīts uz izcilām zināšanām par dažādiem materiāliem, to sastāvu, iespējamām manipulācijām, tehniskām priekšzināšanām un prasmēm konstruēšanā. 
  • Prasme darboties ar tehnisko aprīkojumu.
  • Spēja pašam radīt, kā arī interpretēt tehniskos rasējumus un tehnikas izvietojuma plānus, shēmas.
  • Izietas apmācības un iegūtas zināšanas par drošību filmēšanas laukumā. 
  • Izietas apmācības par darbu ar bīstamām iekārtām (sprāgstvielas, ķīmija utt.)
  • Zināšanas par profesionālās programmatūras (piemēram, AutoCAD) lietošanu un māka izmantot grafiskās programmas tehnisko rasējumu izveidei.
  • Prasmes izgatavot 3D modeļus.