Eriefektide koordinaatori assistent

Eriefektide koordinaatori assistent on  filmivõtetel töötamisel kogenud ja tunneb eriefektide (plahvatused, purunemised, kunstlikud ilmastikuefektid jne) varustuse projekteerimise ning ehituse põhimõtteid. Eriefektide kooridnaatori assistent peab olema valmis tagama ka üldise filmimeeskonna ohutuse ja sujuva töövoo – see ametikoht jagab tavaliselt võtteplatsil tehnilist vastutust eriefektide koordinaatoriga. Eriefektide kooridnaatori assistendi positsioon nõuab sageli eelnevat kvalifikatsiooni pürotehnika, inseneriteaduste, keemia või muul sarnasel alal.

Pädevused:

● Oskus analüüsida eriefektide koordinaatori tehtud stsenaariumi liigendusi, keskendudes füüsilistele eriefektidele.
● Võime mõista ja ellu viia loomingulisi kontseptsioone, luues tehniliselt vastupidavaid seadmeid ja lahendusi.
● Tehniliste konstruktsioonide ja insenertehniliste lahenduste tundmine tipptasemel ning leidlik mõtteviis; teadmised materjalidest, nende töötlemisest, mõjust ja vastumõjust, samuti teadmised objektide ehitamise kohta.
● Tehnilise varustuse kasutamise oskus.
● Võime koostada ja lugeda tehnilisi jooniseid ning põrandaplaane.
● Ettevalmistus ja teadmised ohutusest võtteplatsil.
● Ohtlike seadmete (lõhkeained, kemikaalid jne) alane ettevalmistus.
● Professionaalse tarkvara kasutamise oskus (CAD programmid tehniliste jooniste visandamiseks).