Filmas mākslinieka asistents

Filmas mākslinieka asistents tiek nolīgts lielbudžeta filmās, kur nepieciešama liela mākslas departamenta komanda. Viņš palīdz filmas māksliniekam dažādu uzdevumu un darbu veikšanā, kas nozīmē, ka šim cilvēkam jābūt kvalificētam, ar praktiskām iemaņām un priekšzināšanām dažādās mākslinieciskās jaunrades jomās, elastīgam, organizētam un radošam. 

Darba uzdevumi filmas mākslinieka asistentam atšķiras atkarībā no projekta specifikas, bet galvenie uzdevumi ir: scenārija mainīgo izrakstu izveide dažādām kategorijām, dekorāciju izvietojumu plānu izveide, rasējumu izstrāde, grafiskā dizaina uzdevumi, nepieciešamību apzināšana dažādās lokācijās dekorāciju izveidei un mākslas departamenta darbības nodrošināšanai, līdzdalība dekorāciju maketa izveidē, kā arī mākslas departamenta darba plūsmas, loģistikas plānošana un citu administratīvo uzdevumu veikšana. 

Filmas mākslinieka asistents visbiežāk tiek nodarbināts filmēšanas sagatavošanas posmā, bet ir jābūt gatavībai un iepriekšējai pieredzei, lai turpinātu darbu arī filmēšanas laikā un palīdzētu filmēšanas laukumā, ja ir tāda nepieciešamība.

 

Profesionālās kompetences:

  • Spēja analizēt scenāriju, scenārija mainīgo izrakstu un filmas mākslinieka komentārus un piezīmes.
  • Plašas zināšanas mākslas, dizaina vēsturē un teorijā (krāsa, estētika, izcelsme) un praktiskas iemaņas un prasmes dažādās mākslas jomās. 
  • Profesionālas programmatūras un grafiskā dizaina principu pārzināšana, piemēram, CAD programmatūra, lai izveidotu dekorāciju izvietojuma plānu, 3D modeļus un 2D dizaina darbus utt.
  • Praktiska modeļu izgatavošana.
  • Tehniskās rasēšanas un arhitektūras skicēšanas prasmes.
  • Prasme strādāt ar dokumentāciju, tās sistematizēšanu, plānu, grafiku veidošanu; spēja pārvaldīt lielu informācijas daudzumu. 
  • Iepriekšēja pieredze kino projektos darbojoties mākslas departamentā.
Profesiju apraksti