Tegevkunstniku assistent

 Tegevkunstniku assistent töötab eelkõige mahukamate ja suure-eelarveliste projektide juures, toetades tegevkunstnikku erinevates kunstilistes, organisatoorsetes ja loomingulistes ülesannetes. Tegevkunstniku assistendi kohustused varieeruvad ja selleks võib olla näiteks stsenaariumi analüüs, graafiline visandamine, lokatsioonide otsimisel abistamine/mõõdistamine ja kunstiosakonna tööjaotuse ajakava koostamine. Kuigi tegevkunstniku assistent töötab peamiselt filmi ettevalmistavas faasis, peaks tal olema ka valmidus töötada võtteplatsil.

Pädevused:

● Oskus mõista ja analüüsida tegevkunstniku  tehtud stsenaariumi liigendusi, analüüsi.
● Laialdased teadmised disainiteooriast (värvid, esteetika, ajalugu) ning praktilised oskused eri kunstivaldkondades.
● Professionaalse tarkvara kasutamise oskus ehitus- ja põrandaplaanide, 3D-mudelite, 2D-kujunduste jms loomiseks.
● Mudelite ja makettide valmistamise praktiline oskus.
● Tehniliste ja arhitektuursete jooniste koostamise ja lugemise oskus.
● Dokumentatsiooni ja nimekirjade koostamise oskus, et hallata suurt hulka mitmekesist teavet.

Veel erialast
Kutsekirjeldused