Videoassistent

Videoassistendi ülesanne on kuvada filmitud materjal digi- või filmikaameratest võtteplatsile paigutatud videomonitoridele, et režissöör ja meeskond saaksid tehtut reaalajas üle vaadata. Lisaks monitoride paigutusele ja haldusele kasutavad videoassistendid taasesituseks tarkvara, mis aitab filmitud materjali kohandada ja järjestada nii, et materjal oleks loogiliselt vaadatav ja aitaks tuvastada puudujääke. Videoassistent teeb võtteplatsil tihedat koostööd režissööri ja režissööri 1. assistendiga, stsenaariumi järjepidajaga, kaameraosakonnaga, VFX meeskonnaga, aga ka kunstiosakonnaga. Videoassistendil võib suurematel projektidel olla oma assistendid ning praktikandid. 


Pädevused:
• Teadmised videotehnoloogiast ja signaalitöötlusest.
• Teadmised video ettemängimisest, st tehnikast, video- ja helikaablitest, traadita videolinkidest ning videosignaalide ja -vormingute põhitõdedest.
• Teadmised monitoride kalibreerimisest ja sätete muutmisest.
• Teadmised elektroonilisest salvestusest, salvestusvormingutest ja süsteemidest.
• Teadmised videotootmises kasutatavatest juhtimis-/varjutamissüsteemidest, sh videoveokitest, juhtimisruumi paigaldistest ja kaamerate juhtimistehnikast.
• Kaameraosakonna tehnika ohutu kasutamise tagamine.

Veel erialast