Operaatori 2. assistent

Kaamera/operaatori II assistent mängib kaameraosakonna töös üliolulist rolli, vastutades seadmete hoolduse ja korrastamise ja hoiustamise eest. Lisaks on tema ülesandeks filmi andmekandjate korrektne laadimine kaamerasse – olgu selleks kas filmilint või digitaalne salvetaja.  Tema hallata on ka klapptahvel, märgistades ja süstematiseerides iga stseeni duublid olulise informatsiooniga järel-tootmise meeskonnale. Lisaks pakub kaamera II assistent tehnilist ja korralduslikku tuge näiteks järjepidajale ja heli salvestajatele.

Pädevused:

• Eelnev praktiline kogemus ning oskus kasutada kaameraid ja muud professionaalset filmitehnikat (objektiivid, monitorid, juhtmevabad lahendused jne).
• Teadmised kaameratehnoloogiast – teadmised kõigist levinud kaamerasüsteemidest, nende rakendusvõimalustest ja ühilduvusest, sh kogu lisatehnikast (filmi- või digitaalseadmed). Oskus kasutada kaamera seadeid, ajakoodi, sünkroonida mitut kaamerat ja materjali ette mängida.
• Teadmised filmivarude ja digitaalse töövoo, elektroonilise ja digitaalse salvestuse, salvestusvormingute ning -süsteemide tehnoloogiast.
• Filmi valgustuse ja särituse teooria aluste tundmine.
• Teadmised filmiosakondade töö spetsiifikast – põhjalikud teadmised kaameraosakonna tööst.
• Ohutus võtteplatsil – kaameraosakonna varustuse turvalise kasutuse tagamine.
• Kultuuriline kompetentsus – hea arusaam nii võttekultuurist kui ka tootmise asukohamaa kultuurist.

Veel erialast
Kutsekirjeldused