Stedikama operators

Stedikama operators strādā kameras departamentā tiešā operatora inscinētāja pakļautībā.  Parasti stedikama operatori ir pieredzējuši un labi trenēti kameras operatori. 

Stedikama operators filmēšanas laukumā darbojas ar speciālu kameru stabilizējošu iekārtu, kura rada maksimāli brīvu kustības iespēju, tai pat laikā minimalizējot kameras tricelīgumu. Stedikama operatoram ir jāmāk nobalansēt kamera uz stedikama stabilizācijas sistēmas un jāspēj darboties ar to reizē gan veikli, gan plastiski. Stedikama operatori var būt nolīgti uz dažām dienām, lai uzfilmētu specifiskus kadrus vai arī uz visu projekta filmēšanas laiku. Viņi vienlaicīgi var darboties arī kā kameras operatori, kuri specializējas arī stedikama lietošanā. Viņiem jābūt gataviem vienmēr apgūt ko jaunu. Īpašas foto prasmes, kuras attīsta vizuālo domāšanu un kompozīcijas izjūtu, var būt labs sākuma punkts, lai kļūtu par stedikama operatoru.

 

Profesionālās kompetences:

  • Fizikas zināšanas – sapratne par to, kā operēt ar kameru, kuras kustība ir brīva un plastiska. Zināšanas par balansēšanu, atsvariem, svara sadalījumu.
  • Filmu departamenta darba specifikas pārzināšana – dziļa izpratne par kameru departamenta darbu.
  • Zināšanas par vizuālo kompozīciju — izpratne par kadrēšanu, apgaismojumu, krāsu teoriju un citiem elementiem, kas var ietekmēt kadru, spēja radīt meistarīgus un mākslinieciskus kadrus, zināšanas par filmas estētiku un stilistiku.
  • Zināšanas par kameru tehnoloģijām – optiku, filtriem, kameras komplekta salikšanu un iespējamo pielietojumu, visu izplatītāko kameru sistēmu savstarpējo saderību, tostarp visām papildu ierīcēm un aprīkojumam (filmas vai digitālajam).
  • Spēja strādāt ar digitālo un filmēšanas kameru aprīkojumu, piemēram, mobiliem stiprinājumiem un krāniem.
  • Zināšanas par darbu ar gaismu un ekspozīcijas teoriju. 
  • Izpratne par dramaturģiju un darbu ar aktieriem.
  • Spēja garantēt kameru departamenta iekārtu drošu darbību.

 

Vairāk par profesiju
Profesiju apraksti