Rekvizitora asistents

Rekvizītu nodaļa ir mākslas departamenta apakšnodaļa. Rekvizīti ir jebkas, ko aktieri kustina vai kam pieskaras filmas kadrā (pistoles, ēdiens, krūzes, rīta avīzes utt.).

Rekvizitora asistents ir rekvizitora „labā roka”. Viņa galvenais uzdevums ir atbilstoši mākslinieciskajai un režijas iecerei palīdzēt sagādāt, atrast, izveidot nepieciešamos rekvizītus filmēšanai – tos iegādāties, īrēt vai atrast izgatavotāju. Šim cilvēkam ir vadošā loma, pārraugot filmēšanas sagatavošanas posma dokumentāciju un rekvizītu budžetu, departamenta darbībai nepieciešamo instrumentu klāstu, departamenta apkopi nepieciešamajam amatniecības aprīkojumam. Viņi ir atbildīgi par to, lai pareizie rekvizīti atbilstoši scenārija mainīgo izrakstam un filmēšanas plānam būtu laicīgi nogādāti filmēšanas laukumā. 

Mazākos/mazbudžeta projektos rekvizitora asistenta pienākumus var papildināt rekvizītu koordinatora, rekvizītu sagādnieka, butafora vai laukuma rekvizītora darba uzdevumi.

 

Profesionālās kompetences:

  • Spēja analizēt scenāriju un rekvizitora izstrādātos scenārija mainīgo izrakstus, kur akcentēta filmas kopējā stilistika, vizualitāte, rekvizītu pielietojums un funkcionalitāte (novecināšanas pakāpe, vienādu rekvizītu daudzums, iespējami specefekti u.tml) un secība.  Spēja apkopot un strukturēt informāciju un izveidot  pārskatāmus un viegli lietojamus sarakstus ar tēliem, rekvizītiem, secību, ko laukuma rekvizitori varētu izmantot.
  • Teorētiskās un praktiskās zināšanas par objektos un priekšmetos balstītu stāstu stāstīšanas metodi , lai varētu izprast kopējo filmas konceptu, vizuālo estētiku, funkciju, lietu izmantojumu un attiecīgo vēsturisko posmu.  
  • Spēja pārvaldīt dokumentāciju, sastādīt grafikus un pārraudzīt budžetu rekvizītu nomai/atgriešanai, iegādei, apakšnomai un īpašu rekvizītu veidošanai.
  • Spēja efektīvi plānot laiku, pārraudzīt departamenta darba plūsmu un loģistiku, lai rekvizītu nodaļa būtu gatava filmēšanas posmam.
  • Spēja pārraudzīt un organizēt projekta nobeiguma posmu, t.sk. uzraugot rekvizītu remontu, tīrīšanu, atgriešanu un uzglabāšanu.
Profesiju apraksti