Scenarijaus tęstinumo vadovas

Scenarijaus tęstinumo vadovas (-ė) yra filmavimo grupės narys, kurio vienintelė užduotis – užtikrinti tęstinumą viso pagrindinio filmavimo metu. Kine tęstinumas yra svarbiausias dalykas, padedantis užtikrinti, kad filmo ar TV laidos detalės išliktų nuoseklios visuose kadruose, visose scenose.

Scenarijaus tęstinumo vadovas (-ė) užtikrina, kad filme būtų laikomasi tęstinumo principų, net jei kadrai yra nufilmuoti skirtingu laiku, nenuosekliai. Šias pareigas einantys asmenys turi turėti žinių apie kitus filmavimo departamentus – nuo kostiumų ir dailės iki kameros, garso ir apšvietimo.

Daugiau apie profesiją
Profesijų standartai