ADR-salvestaja

ADR salvestaja (Automated Dialogue Replacement (ADR) Recordists) ehk järelhelindatud dialoogi salvestaja on isik, kes heli järeltöötluse meeskonna liikmena vastutab stuudios salvestatud dialoogi sünkroonsuse ja tehnilise kvaliteedi eest. ADR salvestaja valib sobivad helistuudios mikrofonid ning nende paigutuse ja jälgib salvestiste sobitumist platsil salvestatud dialoogi tämbri ja ruumi järelkõlaga. ADR salvestaja juhendab ka näitlejaid usutava ja platsil salvestatud dialoogiga sarnase esituse saavutamiseks.

 

Pädevused:

● Põhjalikud teadmised filmitootmisest ja professionaalse filmitegemise ettevalmistus-, tootmis- ja järeltootmisetappidest.
● Põhjalikud teadmised dialoogisalvestuse protsessist, sh ühe- ja mitmerajasalvestusest, oskus valida õige mikrofon eri keskkondades, sünkroniseerimine, jälgimine.
● Baasteadmised helitehnikast, akustikast.
● Põhjalikud teadmised helitehnika kasutusest, sh eri mikrofonid, salvestajad ja nende lisad, tehnika kasutamine eri keskkondades.
● Põhjalikud teadmised otseheli kokkusalvestamisest – võtteplatsil helisignaali töötlemine ja mitme heliallika kokkusalvestus helipuldiga.
● Teadmised heli järeltöötlusprotsessist, arusaam helitöötlusest, heli puhastamine.
● Põhjalikud teadmised helisalvestusest ja riistvarast, eri helisalvestustehnikast ja -varustusest ning nende spetsifikatsioonidest.
● Baasteadmised helitehnikast, akustikast.
● Põhjalikud teadmised helitehnika kasutusest, sh eri mikrofonid, salvestajad ja nende lisad, tehnika kasutamine eri keskkondades.
● Baasteadmised töövoost võtteplatsil, teadmised stseenide filmimise ja materjali kogumise kohta.
● Põhjalikud teadmised järeltootmise töövoost.
● Põhjalikud teadmised helisalvestustarkvarast (digitaalne helitööjaam).
● Põhjalikud teadmised heli ja pildi sünkroniseerimiset ja heli ajastamisest videoklipiga.
● Baasteadmised filmi (video ja heli) lavastamisest, nt stsenaariumianalüüs, misanstseen.

Veel erialast
Kutsekirjeldused